Nhân sự » Dương Sơn Ngọc

Chức danh :
Chức vụ : Phó giám đốc
Giới thiệu :

Phó Giám đốc Dương Sơn Ngọc đã có trên 10 năm kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực Dịch vụ, Thương mại, Nhân sự, Hành chính tại các tập đoàn lớn như Âu Lạc - Tuần Châu. Là thành viên trong Ban Lãnh đạo Công ty, Chị phụ trách xây dựng Công ty Hưng Thành Vinh có những nhân sự ưu tú, bộ máy quản lý chuyên nghiệp và môi trường làm việc văn minh, hiện đại.