Nhân sự » Đinh T. Thành

Chức danh : Kiến trúc sư
Chức vụ : Phó giám đốc
Giới thiệu :

Phó Giám đốc Đinh Trường Thành là Kiến trúc sư đã có trên 8 năm kinh nghiệm chuyên môn, đã có thời gian cộng tác với công ty tư vấn và xây dựng nước ngoài. Anh đã tham gia nhiều công trình lớn như: Trụ sở làm việc Công ty Viễn Thông Điện lực EVN, Trụ sở Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Thanh Hóa, Trường đại học Huế, Trụ sở làm việc Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình, Khu du lịch Làng Ban Mai, Khu du lịch Hồ Ngọc, Tổ hợp nhà hàng Sen, nhà hàng Thế Giới Bò v.v..