Đơn giá /Phí thiết kế :

TT Thể loại công trình Đơn giá/phí thiết kế (nghìn Đ/m2)
Kiến trúc Nội thất
1 Nhà biệt thự 300 250
2 Nhà ghép hộ, nhà phố (1-2 mặt tiền) 200 200
3 Chung cư 150 150
4 Văn phòng 150 150
5 Khách sạn 200 200
6 Nhà hàng 200 250
7 Bar, Café 200 250
8 Showroom 200 250

 

Lưu ý:

  • Đối với các công trình nêu trên có diện tích nhỏ dẫn tới khi tính toán theo đơn giá trên, phí thiết kế thấp hơn 10 triệu đồng thì sẽ áp dụng mức phí tối thiểu. Mức phí tối thiểu đối với việc thiết kế 1 công trình là 10 triệu đồng.
  • Đối với các trường hợp đặc biệt yêu cầu áp dụng đơn giá khác đối với các công trình nêu trên, Lãnh đạo HTV  sẽ đề xuất với Tổng Giám đốc của Hưng Thành Vinh để thống nhất quyết định.
  • Đối với các công trình khác không quy định trong bảng nêu trên, Lãnh đạo HTV sẽ đề xuất với Tổng Giám đốc của Hưng Thành Vinh để thống nhất quyết định đơn giá/ phí thiết kế.