Câu chuyện ngài bác sỹ và sự hợp lý

Phải nói NGÀI BÁC SỸ là một tư cách hết sức THÚ VỊ.

Làm gì ngài cũng tính toán rất kỹ. Nhưng hoàn toàn khác với những kẻ toan tính điển hình, ngài luôn VÔ TƯ kể những tính toán của mình cho bạn bè.Trong khi những thằng bạn vô lo khác quyết định mua một con xe trong vài ngày, thì ngài có thể bỏ ra hàng tháng để NGHIÊN CỨU, tính toán, bàn bạc với cả hội bạn và cuối cùng quyết định mua con Matiz. Đơn giản vì ngài thấy nó HỢP LÝ NHẤT!

 

Ấy vậy mà khi ngài cải tạo quả CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO CẤP của ngài thì gần như ngài giao phó toàn bộ việc thiết kế và thi công cho đứa bạn. Ngài tin bạn! Một người như ngài đã tin thằng nào thì thằng đấy bố bảo cũng không dám làm láo. Đứa bạn cũng đã không phụ ngài. Nó nói với mọi người rằng thiết kế căn hộ của ngài là một trong những THIẾT KẾ THÀNH CÔNG đối với chung cư. Đương nhiên THI CÔNG cũng có vài vấn đề nhỏ. Nhưng cuối cùng thì ngài hài lòng. Ngài thấy nó hợp lý!